Tarieven

Het ereloon wordt in samenspraak met de cliënt besproken. Het kantoor werkt tegen uurtarief, doch een vaste prijs kan op voorhand met de cliënt worden afgesproken. De cliënt bekomt periodiek en na het leveren van prestaties een transparante tussentijdse afrekening.

Voorafgaand aan het leveren van prestaties, kan een overeengekomen provisie worden verzocht aan de cliënt en dit naargelang de in te schatten omvang van de te leveren prestaties.