De Advocaten

Bart Simons

Bart Simons

Advocaat Bart Simons studeerde in 2000 af als licentiaat in de rechten aan de universiteit Antwerpen in welk jaar hij ook lid werd van de Antwerpse balie. .

Bart Simons is sedert 2014 tevens lid van de Balie van Turnhout, waar hij bijkantoor houdt te Vosselaar.

Bart Simons heeft een expertise opgebouwd in handelsrecht, burgerlijk recht, insolventierecht, aansprakelijkheidsrecht en huurrecht. Bart Simons is tevens sedert 2004 opgenomen op lijst van de Antwerpse schuldbemiddelaars en sedert 2014 opgenomen op lijst van de Turnhoutse schudbemiddelaars.

E-mail: bart@simons-partners.be

Charlotte Verheyen

Charlotte Verheyen

Advocaat Charlotte Verheyen studeerde in 2004 af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. Zij werd vervolgens lid van de Antwerpse balie, waar zij haar stage vervulde bij het gerenommeerde advocatenkantoor Van den Heuvel & Du Mongh, met professor familiaal vermogensrecht Johan Du Mongh als patroon.

Na het vervullen van de driejarige stage, werkte zij drie jaar voor Mr. Yves Teugels, waar zij zich het aannemingsrecht eigen maakte. Zij vervoegde het kantoor Simons & Partners vanaf 2011 en werd in 2015 vennoot.

Charlotte Verheyen legt zich hoofdzakelijk toe op het familierecht, privaat bouwrecht en huurrecht.

In haar hoedanigheid van syndicus is zij eveneens zeer vertrouwd met de wetgeving op de appartementsmede-eigendom.

Indien de cliënt dit wenst en in aanmerking komt volgens de gangbare richtlijnen van het Bureau voor Juridische Bijstand, is zij eveneens bereid haar werkzaamheden pro deo te verrichten.

E-mail: charlotte@simons-partners.be

Roxan Van Sanden

Roxan Van Sanden

Advocaat Roxan Van Sanden studeerde in 2012 af als Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen, waar zij zich specialiseerde in het strafrecht en het Internationaal en Europees recht. Sedert 2012 versterkt zij het team van Simons & Partners.

Sedert 2018 is Roxan Van Sanden tevens lid van de Balie van Turnhout, met bijkantoor te Vosselaar.

Eveneens in 2018 werd zij opgenomen op de lijst van Turnhoutse schuldbemiddelaars.

Indien de cliënt dit wenst en in aanmerking komt volgens de gangbare richtlijnen van het Bureau voor Juridische Bijstand, is zij eveneens bereid haar werkzaamheden pro deo te verrichten.

Roxan adviseert U in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans.

E-mail: roxan@simons-partners.be

Saskia Steylaerts

Saskia Steylaerts

Advocaat Saskia Steylaerts studeerde in 2014 af als Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen, waar zij zich specialiseerde in het burgerlijk recht en ondernemingsrecht. Sedert 2014 versterkt zij het team van Simons & Partners.

Saskia Steylaerts legt zich vooral toe op het burgerlijk recht (o.m. huurrecht, aannemingsrecht en aansprakelijkheidsrecht) en het ondernemingsrecht.

Indien de cliënt dit wenst en in aanmerking komt volgens de gangbare richtlijnen van het Bureau voor Juridische Bijstand, is zij eveneens bereid haar werkzaamheden pro deo te verrichten.

E-mail: saskia@simons-partners.be
Saskia Steylaerts

Dominique Van Goethem

Advocaat Dominique Van Goethem studeerde in 2017 af als Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen, waar zij zich specialiseerde in rechtshandhaving en in het ondernemingsrecht. Sedert 2017 versterkt zij het team van Simons & Partners met Bart Simons als patron.

Dominique Van Goethem legt zich voornamelijk toe op aansprakelijkheidsrecht, handelsrecht en familierecht.

Indien de cliënt dit wenst en in aanmerking komt volgens de gangbare richtlijnen van het Bureau voor Juridische Bijstand, is zij tevens bereid haar werkzaamheden pro deo te verrichten.

Dominique adviseert U in het Nederlands, Engels, Frans en Spaans.

E-mail: dominique@simons-partners.be


Mieke Verelst

Mieke Verelst

Mieke Verelst zorgt voor de administratieve en boekhoudkundige ondersteuning binnen het kantoor