Filosofie

Advocatenkantoor SIMONS & PARTNERS tracht U als cliënt een duidelijke en realistische visie op een geschil of een te rijzen conflict te bieden, waarbij in samenspraak met U een welbepaalde strategie in kaart wordt gebracht om uw belangen optimaal te behartigen. Een wederzijdse loyale samenwerking tussen cliënt en advocaat wordt vooropgesteld. Transparantie en informatie-uitwisseling staan centraal.

Onze dienstverlening

Handelsrecht en incasso:

Het ligt in de betrachting van het kantoor om handelsgeschillen op snelle en efficiënte wijze op te lossen, hetzij via een minnelijke regeling dan wel via tussenkomst van de rechtbank. Het invorderen van facturen geschiedt op kordate wijze.

Bouwrecht

Het kantoor heeft een expertise opgebouwd in private bouwgeschillen. In overleg met U wordt een proceseconomische strategie bepaald.

Personen en familierecht (Jeugdrecht)

Het ligt in de betrachting van het kantoor om steeds een evenwicht te zoeken tussen de belangen van de partijen en in het geschil betrokken kinderen, waarbij, desgevallend via bemiddeling, naar de meeste humane probleemoplossing wordt gezocht.

Insolventiesrecht

Bart Simons is sedert 2004 opgenomen op de lijst van de Antwerpse schuldbemiddelaars en kan U op een correcte wijze adviseren.

Aansprakelijkheidsrecht en lichamelijk letsel

Het kantoor zal uw belangen behartigen voor de politierechter, zowel op strafrechtelijk als burgerrechtelijk vlak. Het advocatenkantoor houdt zich bezig met geschillenbeslechting op breed vlak, incluis het berekenen van schade – lichamelijk letsel.

Mede-eigendomsrecht

Het kantoor staat U bij tijdens algemene vergaderingen en vertegenwoordigt U in geschillen met betrekking tot appartementsmede-eigendom.

Charlotte Verheyen is in haar hoedanigheid van syndicus zeer vertrouwd met de wetgeving op de mede-eigendom

Huur en handelshuur

Het kantoor heeft in de loop der jaren ervaring opgebouwd bij het opstellen van contracten en het verlenen van advies en bijstand inzake huurgeschillen.

Contracten en algemene verkoopsvoorwaarden

Het kantoor heeft een expertise opgebouwd in het redigeren van contracten en het opstellen van algemene verkoopsvoorwaarden, die worden gestoffeerd door een bagage van praktijkervaring.